Ruchome dna – Baseny publiczne

Wykonujemy ruchome dna dowolnej wielkości, dzięki czemu znajdują one szerokie zastosowanie. Ruchome dna Variopool są projektowane jako konstrukcja pływająca. Składa się ona z platformy z ramy stalowej pokrytej panelami z tworzywa oraz stalowych lin utrzymujących ją na zadanej głębokości. Wszystkie materiały są przystosowane do długotrwałej pracy w wodzie basenowej i dużych obciążeń. Do montażu stosujemy wyłącznie materiały najwyższej jakości aby zapewnić co najmniej 20-letni okres użytkowania urządzenia.

Ruchome dna Variopool spełniają najwyższe standardy, również w zakresie higieny. Kratki umieszczone w pokryciu ruchomego dna zapewniają stałą cyrkulację wody. System napędowy znajduje się poza niecką, co eliminuje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia wody olejem hydraulicznym. Ponadto ruchome dno jest wyposażone we włazy zapewniające dostęp nurkom czy możliwość wprowadzenia urządzeń czyszczących.

NIZP ATEST