Przegrody na zawiasach

Przegroda na zawiasach jest montowana w konkretnym miejscu w basenie. Kiedy nie jest używana, po prostu spoczywa na dnie niecki. Projekt nowego obiektu może przewidywać specjalne zagłębienie w dnie na leżącą przegrodę. W istniejących basenach przegroda jest kładziona wprost na  dno niecki.

Przegroda może być dzielona na dwie części. Może być także wyposażona w demontowalną platformę ze słupkami startowymi i poręczami.