Przegroda na zawiasach i ruchome dno na basenie w Pile

zlecono 2018

Via our sales office in Poland we get in contact with the Aquapark in Pila. A beautiful swimming pool with many possibilities. And to expand these possibilities even further, we met with each other and it was decided that the installation of a movable floor of 25 x 4.25 meters and a hinged wall of 25 x 0.5 x 2.75 meters would take place in this pool.

Poprzez nasze biuro w Polsce nawiązaliśmy kontakt z Aquaparkiem w Pile. Piękny obiekt z wieloma możliwościami. A żeby te możliwości jeszcze bardziej rozszerzyć zapadła decyzja o montażu ruchomego dna o wymiarach 25 x 4,25 m i przegrody na zawiasach o wymiarach 25 x 0,5 x 2,75 m, dzięki której niecka basenowa podwaja swoje możliwości.

WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI Z RUCHOMYM DNEM

Zalet ruchomego dna jest wiele. Poprzez zwiększone możliwości poszerza się oferta, a to wszystko sprawia, że przychody wzrastają. Przykładów jest wiele. Na naszej stronie zamieściliśmy krótki film, w którym można zobaczyć, jak wiele różnych grup docelowych można mieć w jednym dniu.

Przegroda na zawiasach ma tę zaletę, że basen jest podzielony na dwie części i można uprawiać dwie różne dyscypliny. Po użyciu składa się z powrotem na dnie i niecka jest znowu jednym dużym basenem.