Szkoła Lawrenceville w Ameryce z ruchomym dnem Variopool

zlecono 2022

Na potrzeby tego projektu polecieliśmy aż za ocean, do Lawrence w stanie New Jersey. Tam nasze zespoły pracowały nad instalacją ruchomego dna ze stali nierdzewnej i paneli polipropylenowych z osłoną w basenie szkoły w Lawrenceville. Całkowita powierzchnia to 5 x 18 metrów. Wykonaliśmy to na zlecenie Main Line Commercial pools.

Więcej o szkole Lawrenceville

Lawrenceville oferuje swoim uczniom edukację, która nie tylko przygotowuje ich do studiów, ale także uczy ich być aktywnymi, myślącymi członkami społeczeństwa. Najbardziej wyróżniającymi cechami Lawrenceville są system House i jego sale lekcyjne z konferencyjnymi stołami. Obie te cechy nadają Lawrenceville, dużej szkole o szerokich możliwościach edukacyjnych i pozaszkolnych, charakter znacznie mniejszej, bardziej przyjaznej szkoły. Uczniowie są poddawani próbom i wyzwaniom przez swoich utalentowanych rówieśników i nauczycieli w środowisku, które jest zarówno wspierające, jak i mobilizujące do dalszej pracy. Lawrenceville jest placówką koedukacyjną od 1987 roku.