AngelEye – system zapobiegający utonięciom

Rosnąca popularność centrum fitness i rekreacyjnych oraz ośrodków pływackich i rekreacyjnych doprowadziła do powstania wielu parków wodnych oraz oraz wysokiej jakości basenów prywatnych i publicznych, przyciągających coraz większą liczbę zainteresowanych.  Różnorodność odwiedzających wymusza na kierownictwie odpowiednią organizacją oferowanych usług, jak również utrzymanie coraz wyższych standardów jakościowych przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zagwarantowanie swoim klientom bezpieczeństwa świadczonych usług.  Istotą tutaj jest danie pływakom pewności i świadomości, że przebywają w obiekcie, w którym poziom bezpieczeństwa jest wysoki, a ich własne bezpieczeństwo jest stale monitorowane, włącznie z tym największym zagrożeniem – utonięciem.

SYSTEM ANGELEYE DLA BEZPIECZEŃSTWA PŁYWAJĄCYCH

W celu ochrony pływaków prawo zapewnia nadzór poprze wykwalifikowany personel monitorujący baseny. Zadanie to nie jest jednak łatwe, gdyż dno basenowe trudno zobaczyć ( ponieważ odbite światło, fale, pływający nie zawsze pozwalają na pełny widok dna basenu). Innym czynnikiem utrudniającym to zadanie jest odwrócenie uwagi. Aby zapewnić bezpieczeństwo pływakom i zagwarantować najwyższy poziom bezpieczeństwa na obiekcie z dumą przedstawiamy system AngelEye LifeGuard. Został on specjalnie zaprojektowany, tak aby kontrolować aktywność pływających, oceniać różne sytuacje i w razie potrzeby informować ratowników o zaistniałej niebezpiecznej sytuacji.

SKONCENTROWANA POMOC

Można to osiągnąć za pomocą urządzeń trzymanych w rękach w szybki i skuteczny sposób, zapewniając tym samym natychmiastową, skoncentrowaną pomoc. Dzięki nowej technologii wizualnej AngelEye nowoczesny „ratownik” monitoruje wszelkie aktywności w basenie bez możliwości rozproszenia uwagi.