OTWARCIE PŁYWALNI W MORĄGU

zlecono 2015

Nasza firma zakończyła realizację wyjątkowego obiektu w Morągu. W nowoczesnym centrum rekreacyjno-sportowym znajduje się m.in. basen

wyposażony w ruchome dno na dwóch torach oraz przegrodę na zawiasach o długości 25 metrów. Jest to pierwsza tego typu konfiguracja urządzeń na świecie. Wzbudziło to zainteresowanie innych inwestorów i wkrótce pojawią się kolejne dwa obiekty z ruchomym dnem i przegrodą Variopool usytuowanymi wzdłuż niecki.