Kompleks basenowy Stadsbad w Ostend

Kompleks ten składa się 4 basenów: basen sportowy o wymiarach 50 x 25 m składać się będzie z 10 torów pływackich oraz widowni mogącej pomieścić 300 osób, basen instruktażowy o głębokości 4.2 m i wymiarach 25 x 10 m, basen rekreacyjny złożony z dwóch niecek – brodzik dla najmłodszych oraz basen rekreacyjny dla większych dzieci. Znajdzie się tam również jacuzzi oraz sauna.

Variopool dostarczy tu całego wachlarza produktów. Ruchome dno o wymiarach 25 x 17 m zostanie zainstalowane w basenie sportowym, gdzie głębokość wody sięgnie 2.5 m. W basenie instruktażowym również znajdzie się ruchome dno o wymiarach 25 x 10 m, a maksymalna głębokość użytkowa wynosić tu będzie 4.2 m.

Oba baseny zostaną również wyposażone w platformy dla niepełnosprawnych oraz zintegrowane schodki. Dodatkowo, w basenie sportowym, na obszarze bez ruchomego dna znajdzie się roleta basenowa. W tym samym basenie zamontowany zostanie również system zapobiegający utonięciom, jako wsparcie dla ratowników. Jako uzupełnienie całości, znajdzie się tam również system do pomiaru czasu na użytek zawodów sportowych oraz gry w water polo wyświetlany na ekranie LED o wymiarach 5 x 3 m.

Budowa kompleksu Stadsbad w Ostend postępuje zgodnie z planem. Niecki zostaną w najbliższych miesiącach wyłożone płytkami i wtedy firma Variopool będzie mogła rozpocząć montaż.