Projekt dla Expertise Center De Vaandel ukończony

zlecono 2023

Bouwgroep Dijkstra Draisma zbudował centrum wiedzy De Vaandel-Zuid dla Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Centrum zapewnia mieszkania zastępcze dla około czterystu uczniów, którzy wcześniej uczęszczali do szkół w Bergen (Mytylschool), Alkmaar (Heliomare De Alk) i Antioniusschool w Heerhugowaard. Centrum eksperckie De Vaandel-Zuid jest specjalnie dostosowane do potrzeb dzieci z wielorakimi niepełnosprawnościami i specjalnymi problemami w nauce.

Centrum eksperckie jest nowym domem dla dzieci i nauczycieli z trzech różnych szkół: Mytylschool w Bergen, Heliomare De Alk z Alkmaar i Antoniusschool z Heerhugowaard. Wszystkie dzieci w tych szkołach mają szczególne potrzeby w zakresie opieki i nauki, są niepełnosprawne w różny sposób, mają problemy edukacyjne, behawioralne i psychologiczne. Jest to specjalna i wrażliwa grupa docelowa. Łącznie zaangażowanych jest około 400 dzieci.

Ruchome dno basenowe dla De Vaandel

W ramach tego zadania zespoły Variopool zainstalowały ruchome dno w basenie terapeutycznym o wymiarach 13 x 6 metrów ze zintegrowanymi schodami. Ten specjalny basen ma maksymalną głębokość 1,40 metra. Oprócz dna, Variopool dostarczył również poręcze w basenie rehabilitacyjnym, schody kasetowe z poręczami i odpływy liniowe.