Czyszczenie pod ruchomym dnem

Jednym z pytań, które często otrzymujemy jest to, jak czyścić dno niecki pod ruchomym dnem, co jest konieczne, aby usunąć np. brud, włosy i tłuszcz ze skóry. Najwyższy czas poświęcić temu artykuł i odpowiedzieć na to pytanie. Choć samo ruchome dno Variopool jest niewrażliwa na zanieczyszczenia, to niecka pod ruchomym dnem będzie wymagała regularnego czyszczenia ze względów higienicznych. W rzeczywistości, jest to zupełnie  łatwe do wykonania.

Dno niecki można czyścić w zwykły sposób, używając odkurzacza wodnego. System ruchomego dna wyposażony jest w tzw. TRYB NOCNY. Po jego ustawieniu ruchome dno unosi się około 5 cm nad wodę. Można po nim chodzić, więc usunięcie jakichkolwiek zanieczyszczeń nie jest trudne.

Czyszczenie bez konieczności opróżniania basenu

Ważną zaletą ruchomego dna basenowego Variopool jest to, że basen może pozostać całkowicie pełny zarówno w przypadku okresowej, jak i całkowitej konserwacji czy wymianie części. Pozwala to na zaoszczędzenie wysokich kosztów opróżniania, napełniania, ogrzewania i związanych z tym strat w kosztach eksploatacji basenu. Okresowa konserwacja ruchomego dna polega na corocznej kontroli części dna oraz części podlegających zużyciu, takich jak liny, krążki, kołnierz gumowy i uszczelki. Jest to wykonywane przez nasz dział serwisu i konserwacji oraz zespół doświadczonych nurków.

Variopool oferuje serwis i konserwację swoich ruchomych den w formie umowy o serwis i konserwacji z 24-godzinnym serwisem awaryjnym. Umowa ta obejmuje coroczny przegląd/konserwację z czyszczeniem poniżej i powyżej ruchomego dna.

Odpowiednia cyrkulacja wody, a jakość wody w basenie

Jeśli basen ma przestój, a tym samym woda nie ma odpowiedniej cyrkulacji, może nie spełniać przepisów higienicznych. Posiadając basen z ruchomym dnem, bardzo ważne jest, aby stale i odpowiednio kontrolować jakość wody. Naszym inżynierom udało się rozwiązać ten problem poprzez wprowadzenie systemu dysz wodnych.